W czym możemy pomóc?

Sekcja informacyjna to najlepsze miejsce na znalezienie odpowiedzi na Twoje pytanie.
 • Najczęściej poszukiwane treści
 • Informacyjne
 • Dostawa
 • Sposoby płatności
 • Zakupy na Raty
 • Ekstra Ochrona i usługi dodatkowe
 • Zamówienia
 • Punkty odbioru osobistego
 • Zwroty i reklamacje
 • Formularze kontaktowe
 • Raty z kurierem – ogólna informacja

  Jesteś tutaj: Centrum informacji /

  Raty z kurierem, to kredyt ratalny dostępny w opcji kredytu 10x0% (RRSO=0,00%), 6x0% (RRSO=0,00%) lub Małe Raty (RRSO=11,70 %). Podstawowe parametry kredytu:

  • minimalna kwota kredytu: 300 zł
  • maksymalna kwota kredytu: 21 000 zł
  • wymagana wysokość wpłaty w dniu zakupu: 0 zł

  Raty 0% - 3 do 10 rat (RRSO=0%)

  • okres kredytowania: 10 miesięcy

  Małe Raty (11,70 %)

  • prowizja za zawarcie kredytu: 0,5% kwoty udzielonego kredytu za każdy miesiąc kredytowania
  • okres kredytowania: od 3 do 36 miesięcy

  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu ratalnego Małe Raty w ramach Umowy kredytu ratalnego, wynosi 11,67%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów kredytu) 3 359,88 zł, całkowita kwota do zapłaty 3 964,68 zł, oprocentowanie stałe 0,00%, całkowity koszt kredytu 604,80 zł (w tym: prowizja 604,80 zł, odsetki 0 zł, ubezpieczenie 0 zł), 36 miesięcznych rat równych w wysokości 110,13 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 24.01.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.


  Raty z kurierem to tylko 4 kroki:

  • Krok pierwszy

   Jeśli jesteś już zdecydowany co do zakupu i wielkości rat, złóż zamówienie klikając na przycisk:
   Dodaj do koszyka

  • Krok drugi

   Wybierz sposób płatności jako: Raty z kurierem

  • Krok trzeci

   Zaloguj się do naszego serwisu (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś). Skończ składanie zamówienia klikając przycisk: Dalej i zaczekaj na pojawienie się nowego okna ze stroną Banku, na którą zostaniesz automatycznie przekierowany

  • Krok czwarty

   Wypełnij wniosek kredytowy. Po pozytywnym zweryfikowaniu, Bank zamówi kuriera, który przyjedzie do Ciebie z kompletem dokumentów kredytowych i w obecności którego podpiszesz dokumenty.
   Podpisz dokumenty i przekaż je kurierowi. Zamówiony towar zostanie wysłany przez sklep internetowy niezwłocznie po otrzymaniu przez Bank poprawnych dokumentów kredytowych.

  Do wypełnienia wniosku kredytowego potrzebny będzie:

  • ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub karta stałego pobytu),
  • informacja o osiąganych dochodach.

  Po wypełnieniu wniosku kredytowego zostaniesz przekierowany do Sklepu Internetowego OleOle. Od tej chwili oczekuj na kontakt e-mail z Banku z informacją o dalszych krokach postępowania.

  W przypadku gdyby z jakiegoś powodu nie powiodła się próba wypełnienia wniosku, będziesz mógł wypełnić go ponownie. W tym celu wejdź w swoją historię Zamówień i kliknij link „Wypełnij wniosek ratalny”.

  Po uzyskaniu akceptacji wniosku kredytowego, o czym zostaniesz poinformowany przez Bank w formie e-mail, masz 7 dni kalendarzowych na umówienie przyjazdu kuriera i podpisanie kompletu dokumentów. Po tym czasie zamówienie zostanie automatycznie anulowane, a wybrany przez Ciebie Towar może już nie być dostępny.

  Zawarcie z Bankiem Umowy poprzez sklep internetowy OleOle.pl możliwe jest z Klientem, który:

  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. posiada numer PESEL,
  3. posiada ważny dokument tożsamości,
  4. posiada stałe dochody osiągane z tytułu umowy o pracę, prowadzenia działalności gospodarczej, pobierania emerytury lub renty lub pochodzące z innych udokumentowanych źródeł,
  5. posiada urządzenie z dostępem do Internetu, na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa zapewniająca poprawne wyświetlanie Strony Banku i Sklepu Internetowego (Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, Dla przeglądarek Mozilla Firefox i Chrome zalecane jest korzystanie z najnowszej wersji oprogramowania (zapewniona jest obsługa starszych wersji przeglądarek, do 3 wersji starszych) z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli), oraz oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie plików w formacie PDF. Dla przeglądarek Safari (IOS) zalecana jest aktualizacja do najnowszej wersji oprogramowania (wersja 10.0),
  6. posiada konto poczty elektronicznej (adres e-mail), które wskaże we wniosku kredytowym,
  7. zaakceptuje Regulamin,
  8. zaakceptuje Umowę przez złożenie oświadczenia woli na spersonalizowanej Stronie Banku,
  9. zostanie poprawnie zidentyfikowany przez kuriera,
  10. odbierze, podpisze i przekaże 1 egzemplarz Umowy do Banku.

  W szczególnych przypadkach Bank może poprosić o dokumenty potwierdzające dochód klienta, tj.:

  • jeżeli jesteś pracownikiem (zatrudnionym na umowę o pracę) - zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości średnich miesięcznych dochodów netto lub wyciąg z konta potwierdzający wysokość dochodu (za ostatni 1 miesiąc) (pobierz zaświadczenie),
  • jeżeli jesteś pracownikiem (zatrudnionym na umowę zlecenie, umowę o dzieło) - prawidłowo wypełnione zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości średnich miesięcznych dochodów netto, (pobierz zaświadczenie),
  • jeżeli jesteś emerytem - dowód wypłaty świadczenia (odcinek świadczenia, odcinek przekazu pocztowego – za ostatni miesiąc) lub wyciąg z rachunku bankowego – za ostatni/poprzedni miesiąc kalendarzowy lub ostatnia decyzja o przyznaniu/waloryzacji/przeliczeniu świadczenia lub zaświadczenie o wysokości świadczenia (oryginał) wydane przez ZUS/KRUS,
  • jeżeli jesteś rencistą - dwa dokumenty : jeden z : decyzja o przyznaniu renty, lub zaświadczenie z ZUS, / KRUS / MSWiA / WBE / SW / innej instytucji (ważne 1 m-c od daty wystawienia), potwierdzające przyznanie renty, lub legitymacja rencisty potwierdzająca przyznanie renty na czas nieokreślony oraz ostatnia waloryzacja renty, lub orzeczenie lekarskie o przyznaniu renty na czas nieokreślony oraz ostatnia waloryzacja renty, drugi z : odcinek świadczenia za ostatni miesiąc z ZUS / KRUS / MSWiA / WBE / SW / innej instytucji, lub wyciąg z ROR za ostatni miesiąc na który wpływa świadczenie, potwierdzający jednoznacznie wpływ świadczenia, lub zaświadczenie z banku prowadzącego rachunek potwierdzające wysokość uzyskanego świadczenia za ostatni miesiąc,
  • jeżeli jesteś rolnikiem – aktualna decyzja w formie nakazu płatniczego za zobowiązania pieniężne na dany rok lub zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające fakt posiadania lub dzierżawienia gospodarstwa rolnego wraz z podaniem wielkości gospodarstwa (w ha fizycznych i przeliczeniowych) oraz dochodu (oryginał-ważne 1 miesiąc),
  • jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą - wpis do ewidencji działalności gospodarczej/elektroniczny wydruk z CEIDG lub inny dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej (np. koncesję, zezwolenie, odpis/wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (kopia) oraz PIT za ubiegły rok kalendarzowy właściwy dla formy opodatkowania potwierdzony przez Urząd Skarbowy lub Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu za rok ubiegły (oryginał) oraz NIP lub Regon.

  System ratalny oferowany w sklepie OleOle! nie obejmuje finansowania podmiotów gospodarczych.

  Dokumenty do pobrania:

  pdf Wzór zaświadczenia o zarobkach
  Euro-net Sp. z o.o. współpracuje z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. i jest umocowany do świadczenia w imieniu Banku usług pośrednictwa finansowego w zakresie umieszczenia na stronie www.oleole.pl informacji o kredycie ratalnym Banku przeznaczonym na zakup towarów i usług dostępnych na stronie www.oleole.pl, przekierowania klienta na formularz wniosku kredytowego znajdujący się na stronie Banku po wybraniu przez klienta formy płatności w ratach na stronie www.oleole.pl oraz przyjęcia i przekazania do Banku oświadczenia o odstąpieniu od umów kredytu ratalnego zawartych przez Bank za pośrednictwem Euro-net Sp. z o.o.
  Szczegółowe informacje o kredycie, w tym Regulamin, dostępne są na stronie www.bgzbnpparibas.pl. Przyznanie kredytu oraz jego warunki uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przedstawionych przez niego informacji. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny – nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546, kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.

  Czy treść była pomocna?
  • E-mail
  • Telefon

  Skontaktuj się z nami

  Dziękujemy za wysłanie formularza
  Wyślij

  Administratorem danych osobowych jest Euro-net Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel marki OleOle, adres: 02-273 Warszawa ul. Muszkieterów 15, e-mail: daneosobowe@oleole.pl, telefon: 812 812 812, (Administrator). W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym ich profilowaniu.

  Ostatnio oglądane
  Wyczyść