HILLMANN Środek do czyszczenia grzewczych płyt ceramicznych 500 ml AGDPL01

produkt czyszczący

HILLMANN
nr kat. 1134190
(8)
22,99 zł
Kategoria AGD
Zastosowanie powierzchnie ceramiczne, powierzchnie szklane
Przeznaczenie kuchnie elektryczne, kuchnie gazowo-elektryczne, płyty ceramiczne
Zobacz pełny opis
Dostępność
Dostawa do domu: już na wtorek (26 stycznia)
Również do punktów odbioru:
 • Podziel się
 • Opis i dane
   

  Preparat przeznaczony do codziennego czyszczenia oraz pielęgnacji płyt ceramicznych, indukcyjnych i szklanych.
  Usuwa tłuste plamy oraz niewielkie przypalenia i zacieki, przywracając powierzchni połysk.
  Łatwy w użyciu.
  Delikatny, nie rysuje powierzchni.
  Skutecznie usuwa zaschnięte zabrudzenia.

  Karta Charakterystyki


  Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
  Zakład pracy:
  Producent: Twinpol Sp. z o.o.
  Adres: Lipowa 48, 87-126 Obrowo
  Telefon: 0048 604 377 357
  Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: info@twinpol.pl

  SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH


  Niebezpieczne składniki w rozumieniu dyrektywy EWG 67/548 i rozporządzenia CLP oraz powiązana klasyfikacja:
  • 1-6% 1-metoksypropan-2-ol
  • <1% alkohole C12-14, etoksylowane (1-2.5 EO), siarczanowane, sole sodowe
  • <1% alkohole C12-14, etoksylowane
  • <0,0015% mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)

  Niebezpieczeństwa:
  • H226 Łatwopalna ciecz i pary.
  • H301 Działa toksycznie po połknięciu.
  • H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
  • H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą
  • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  • H315 Działa drażniąco na skórę.
  • H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.
  • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  • H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
  • H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

  Szczegółowa Karta Charakterystyki wyrobu.

  Dane techniczne HILLMANN Środek do czyszczenia grzewczych płyt ceramicznych 500 ml AGDPL01

  Kategoria 
  AGD
  Przeznaczenie 
  kuchnie elektryczne, kuchnie gazowo-elektryczne, płyty ceramiczne
  Zastosowanie 
  powierzchnie ceramiczne, powierzchnie szklane
  Producent 
  Nazwa producenta / importera 
  Twinpol Sp. z o.o.
  Cena jednostkowa
  45,98 zł za litr
 • Opinie(8)

 • Pasuje do
Ostatnio oglądane
Wyczyść
Inni oglądali również
  Aby skorzystać z porównania konieczne jest dodanie minimum 2 produktów.