HILLMANN Środek do czyszczenia pralek automatycznych 250 ml AGDPR01

produkt czyszczący

nr kat. 1134191
(3)
14,99 zł
11 zł
Kategoria AGD
Przeznaczenie pralki
Zobacz pełny opis
Dostępność
Dostawa do domu: już na poniedziałek (23 września)
? Stan dobry
 • Podziel się
 • Opis i dane
   

  Płyn usuwa osad kamienny oraz resztki brudu i proszku do prania – odświeża wnętrze urządzenia.
  Zapobiega ponownemu osadzaniu się kamienia, chroni pralkę przed korozją.
  Składniki pielęgnacyjne płynu powodują, że części gumowe są dłużej elastyczne, zaś inhibitor korozji chroni części metalowe.
  Pralka staje się higienicznie czysta.
  Regularne stosowanie płynu do czyszczenia i pielęgnacji pralki pozwala na uzyskiwanie optymalnego efektu prania i wydłużenie okresu eksploatacji pralki.

  Karta Charakterystyki


  Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
  Zakład pracy:
  Producent: Twinpol Sp. z o.o.
  Adres: Lipowa 48, 87-126 Obrowo
  Telefon: 0048 604 377 357
  Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: info@twinpol.pl

  SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH


  Niebezpieczne składniki w rozumieniu dyrektywy EWG 67/548 i rozporządzenia CLP oraz powiązana klasyfikacja:
  • 1-5% kwas cytrynowy, monohydrat
  • <1% alkohole C12-14, etoksylowane
  • <1% wersenian czterosodowy
  • <0,0015% mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)

  Niebezpieczeństwa:
  • H301 Działa toksycznie po połknięciu.
  • H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
  • H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
  • H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą
  • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
  • H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.
  • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.
  • H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
  • H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane.
  • H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
  • H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
  • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

  Szczegółowa Karta Charakterystyki wyrobu.

  Dane techniczne HILLMANN Środek do czyszczenia pralek automatycznych 250 ml AGDPR01

  Kategoria 
  AGD
  Przeznaczenie 
  pralki
  Producent 
  Nazwa producenta / importera 
  Twinpol Sp. z o.o.
  Znak zgodności / znak bezpieczeństwa 
  Znak zgodności 
  Cena jednostkowa
  59,96 zł za litr
 • Opinie(3)

 • Pasuje do
 • Opcje zakupowe - OUTLET
  Stan nowy
  14,99 zł
  • zapakowany fabrycznie
  • brak uszkodzeń
  Dostępność
  Dostawa do domu: już na poniedziałek (23 września)
  Produkt z outletu
  stan dobry
  Może posiadać opakowanie zastępcze lub ślady wynikające z ekspozycji lub rozpakowania w domu klienta.
  11 zł
  Dostawa do domu: już na poniedziałek (23 września)
  Powód przeceny:
  Produkt może mieć uszkodzone opakowanie lub opakowanie zastępcze.
  Może nosić ślady wynikające z ekspozycji lub rozpakowania w domu klienta np.: odbarwienia lub drobne rysy.

  Produkt jest w pełni funkcjonalny. Posiada kompletne wyposażenie.
  Objęty pełną gwarancją producenta.
  Objęty 14-dniowym prawem odstąpienia od umowy
Ostatnio oglądane
Wyczyść
Inni oglądali również
  Aby skorzystać z porównania konieczne jest dodanie minimum 2 produktów.