HILLMANN Zestaw czyszczący do odkurzaczy bezworkowych

produkt czyszczący

HILLMANN
nr kat. 1192413
19,99 zł
Kategoria AGD małe
Przeznaczenie odkurzacze bezworkowe
Zobacz pełny opis
Dostępność
Dostawa do domu: już na jutro (3 lipca)
Również do punktów odbioru:
 • Podziel się
 • Opis i dane


  Zestaw czyszczący do odkurzaczy bezworkowych

  Czyści i eliminuje nieprzyjemne zapachy ze zbiornika odkurzacza.

  Zestaw zawiera:
  • płyn czyszczący 250 ml,
  • wysokiej jakości ściereczkę z mikrofibry.

  Sposób użycia:
  Płyn należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia dotyczącymi czyszczenia. Przed użyciem należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Płynem należy spryskać suchą ściereczkę i czyścić zabrudzone elementy, aż do uzyskania czystej powierzchni. Nie należy stosować do czyszczenia filtrów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego stosowania płynu czyszczącego do odkurzaczy.

  Ostrzeżenia:
  Łatwopalna ciecz i pary.
  Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
  Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie wdychać par/rozpylonej cieczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

  Zawiera: propan-2-ol.
  Skład: Zgodnie z rozp. o detergentach 648/2004/WE: EDTA i jego sole (< 5%), niejonowe środki powierzchniowo czynne (< 5%).
   

  Karta Charakterystyki


  Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
  Zakład pracy:
  Twinpol Sp. z o. o.
  Al. Lipowa 48, 87-126 Obrowo
  Telefon: 0048 604 377 357
  Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: info@twinpol.pl

  SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH


  Niebezpieczne składniki w rozumieniu dyrektywy EWG 67/548 i rozporządzenia CLP oraz powiązana klasyfikacja:
  • 20-30% propan-2-ol

  Niebezpieczeństwa:
  • H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

  Szczegółowa Karta Charakterystyki wyrobu.

  Dane techniczne HILLMANN Zestaw czyszczący do odkurzaczy bezworkowych

  Kategoria 
  AGD małe
  Przeznaczenie 
  odkurzacze bezworkowe
  Producent 
  Nazwa producenta / importera 
  Twinpol Sp. z o.o.
  Znak zgodności / znak bezpieczeństwa 
  Znak zgodności 
  Substancja łatwopalna
 • Opinie

 • Pasuje do
Ostatnio oglądane
Wyczyść
Inni oglądali również
  Aby skorzystać z porównania konieczne jest dodanie minimum 2 produktów.