Miele GP CL KM 0252 L

produkt czyszczący

nr kat. 1134815
Kategoria AGD
Zastosowanie powierzchnie ceramiczne, powierzchnie szklane, stal nierdzewna
Przeznaczenie płyty ceramiczne
Zobacz pełny opis
Brak możliwości dostawy do domu
Dostępność
Niedostępny

Produkt tymczasowo niedostępny

 • Podziel się
 • Opis i dane
  Środek do czyszczenia szkła,ceramiki, stali, 250 ml
  • Dla najlepszych efektów czyszczenia i bezpiecznego stosowania.
  • Najlepszy produkt na rynku — zwycięzca testu w Szwajcarii.
  • Skutecznie usuwa tłuszcz, przypalenia i plamy po wodzie.
  • Pozostawia warstwę ochronną, która ułatwia późniejsze czyszczenie.
  • Delikatne czyszczenie dzięki łagodnej formule.
  • Nie stosować przy CleanSteel lub PerfectClean.

  Karta Charakterystyki


  Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
  Zakład pracy:
  Becker Chemie GmbH,
  Boettcherstr.7, 33609 Bielefeld,
  Tel: +49 521 97212-0

  Dostawca:
  Miele Sp. z o.o.
  02-683 Warszawa, ul. Gotarda 9
  Tel.: 022 548 40 27/28
  e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę: serwis@miele.com.pl

  NUMER TELEFONU ALARMOWEGO
  +48 22 54-33-63 (w godzinach od 9 do 17) lub 112

  SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH


  Niebezpieczne składniki w rozumieniu dyrektywy EWG 67/548 i rozporządzenia CLP oraz powiązana klasyfikacja:
  • 1-5% Kwasy sulfonowe, C13-17-sek-alkan, sole sodowe
  • 1-5% Izotridekanol etoksylowany
  • <0,1% mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)

  Niebezpieczeństwa:
  • H301 - Działa toksycznie po połknięciu
  • H302 - Działa szkodliwie po połknięciu
  • H311 - Działa toksycznie w kontakcie ze skórą
  • H314 -Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
  • H315 -Działa drażniąco na skórę
  • H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry
  • H319 - Działa drażniąco na oczy
  • H331 - Działa toksycznie w następstwie wdychania
  • H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania
  • H373 - Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane
  • H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
  • H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

  Szczegółowa Karta Charakterystyki wyrobu.

  Dane techniczne Miele GP CL KM 0252 L

  Kategoria 
  AGD
  Przeznaczenie 
  płyty ceramiczne
  Zastosowanie 
  powierzchnie ceramiczne, powierzchnie szklane, stal nierdzewna
  Producent 
  Nazwa producenta / importera 
  Miele Sp. z o.o.
  Znak zgodności / znak bezpieczeństwa 
  Znak zgodności 
  Cena jednostkowa
  99,96 zł za litr
 • Opinie

 • Pasuje do
Ostatnio oglądane
Wyczyść
Inni oglądali również
  Aby skorzystać z porównania konieczne jest dodanie minimum 2 produktów.