HILLMANN tabletki + nabłyszczacz + sól

zestaw startowy

HILLMANN
nr kat. 1198758
(1)
W zestawie nabłyszczacz 500 ml, sól zmiękczająca 2 kg
Zobacz pełny opis
Brak możliwości dostawy do domu
Dostępność
Niedostępny

Produkt tymczasowo niedostępny

 • Podziel się
 • Opis i dane

  W zestawie:

  • Tabletki do zmywarki (120 sztuk)
  • Płyn nabłyszczający do zmywarek (500 ml)
  • Sól ochronna do zmywarek (2 kg)


  Tabletki do zmywarki w folii wodnorozpuszczalnej

  • Usuwają zabrudzenia i osady.
  • Czyszczą w niskich temperaturach.
  • Pozostawiają świeży zapach.
  • Poprawiają działanie zmywarki.

  Wydajny płyn nabłyszczający do zmywarek

  Dzięki nowoczesnej technologii oraz właściwie dobranym składnikom, po użyciu płynu naczynia szybciej wysychają oraz pozostają czyste i lśniące bez plam, zacieków i osadów.

  • Zapewnia lśniący połysk szkła i naczyń
  • Chroni szkło przed korozją
  • Zapobiega powstawaniu osadu wapiennego

  Karta Charakterystyki


  Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
  Zakład pracy:
  Producent: Twinpol Sp. z o.o.
  Adres: Lipowa 48, 87-126 Obrowo
  Telefon: 0048 604 377 357
  Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: info@twinpol.pl

  SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH


  Niebezpieczne składniki w rozumieniu dyrektywy EWG 67/548 i rozporządzenia CLP oraz powiązana klasyfikacja:
  • 1-5% Alkohole, C12-14, etoksylowane propoksylowane
  • 1-5% Kwas cytrynowy
  • 1-5% Izotridekanol etoksylowany > 2,5 mol EO
  • <1% Mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1)

  Niebezpieczeństwa:
  • Acute Tox. 3: H301+H311+H331 - Działa toksycznie po połknięciu, w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania
  • Acute Tox. 4: H302 - Działa szkodliwie po połknięciu
  • Aquatic Acute 1: H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
  • Aquatic Chronic 1: H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
  • Eye Dam. 1: H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu
  • Eye Irrit. 2: H319 - Działa drażniąco na oczy
  • Skin Corr. 1B: H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
  • Skin Irrit. 2: H315 - Działa drażniąco na skórę
  • Skin Sens. 1: H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry

  Szczegółowa Karta Charakterystyki wyrobu.


  Sól ochronna do zmywarek

  Działa wielokierunkowo: eliminuje powstawanie plam i zacieków na Twoich naczyniach, zapewnia skuteczne działanie systemu zmiękczającego wodę, przeciwdziała osadzaniu się kamienia w komorze, rurach i innych ruchomych elementach - zapewniając prawidłowe funkcjonowanie i wydłużając żywotność zmywarki.

  • Poprawia działanie zmywarki
  • Zmiękcza wodę
  • Chroni przed osadami kamiennymi
  • Eliminuje zacieki
  • 99% czystość soli

  Ostrzeżenie: Sól ochronna nie nadaje się do celów spożywczych. Nie spożywać. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Unikać zanieczyszczenia oczu. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą.

  Karta Charakterystyki


  Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
  Zakład pracy:
  Producent: Twinpol Sp. z o.o.
  Adres: Lipowa 48, 87-126 Obrowo
  Telefon: 0048 604 377 357
  Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: info@twinpol.pl

  SKŁAD / INFORMACJA O SKŁADNIKACH


  Niebezpieczne składniki w rozumieniu dyrektywy EWG 67/548 i rozporządzenia CLP oraz powiązana klasyfikacja:
  • 100% Chlorek sodu

  Niebezpieczeństwa:
  • Brak zagrożeń

  Szczegółowa Karta Charakterystyki wyrobu.

  Dane techniczne HILLMANN tabletki + nabłyszczacz + sól

  W zestawie 
  nabłyszczacz 500 ml, sól zmiękczająca 2 kg
  Producent 
  Nazwa producenta / importera 
  Twinpol Sp. z o.o.
  Znak zgodności 
  Znak zgodności 
 • Opinie(1)

 • Pasuje do
Ostatnio oglądane
Wyczyść
Inni oglądali również
  Aby skorzystać z porównania konieczne jest dodanie minimum 2 produktów.